wp6066163e.png

 

 

Dit is de website van de

vrijwilligers  die werken op de sterkste stoomsleper/ijsbreker

Jacob Langeberg, de vroegere

“von Bötticher”.

 

De vrijwilligers hebben het doel  om deze  stoomsleepboot in originele staat terug te brengen.

Het schip herbergt een 750 iPK sterke stoommachine en is de sterkste stoomsleepboot van Nederland.

 

Het schip ligt afgemeerd aan het Zuideinde te Wormerveer, naast zeepziederij “De Adelaar”,

direct naast HMS Elfin.

wp83817285_0f.jpg
wp3b51c2e6.png

s.slb. Jacob Langeberg, rust is ook training

Het jaar 2014 in woord en beeld

 

Het was voor het schip en de bemanning een raar jaar. Met de oprichting van de “Stichting Jacob Langeberg in de Vaart” leek er een goed initiatief te ontstaan om de stichting te ondersteunen om de Jacob Langeberg weer in de vaart te krijgen.

Helaas mocht het niet zo zijn en is de “Stichting Jacob Langeberg in de Vaart” halverwege dit jaar ontbonden en opgeheven.

Verder is er dit jaar, door omstandigheden niet veel onderhoud gepleegd aan het schip, anders dan het noodzakelijke. Een jaar met te veel vaartochten op de Elfin maakt dat het werk op de Jacob Langeberg altijd in het gedrang komt. Maar goed, leuke dingen moet je altijd blijven doen.

De opening van het nieuwe sluizencomplex in Zaandam is ook uitgesteld, dus de opening door de Jacob Langeberg is ook op losse schroeven komen te staan. Enfin, we blijven bezig, maar het is vechten tegen de storm

 

wpbe9e4107_0f.jpg

Toepasselijk plaatje, in het jaar 2015 van Sail Amsterdam.

 

Stichting Jacob Langeberg in de Vaart

 

Anderhalf jaar geleden kreeg het bestuur het verzoek binnen, om te proberen onze Jacob Langeberg in 2015 weer in de vaart te brengen, hiervoor zouden de initiatiefnemers een speciale stichting in het leven roepen, die geheel zelfstandig de financiële middelen zou proberen te vergaren om de boot gereed te maken om in 2015 dan de vernieuwde sluis van Zaandam te openen, de sluis is gebouwd 1902, en dus even oud als onze Jacob Langeberg ( ex. v.Bötticher ).

Een mooi en bijzonder ambitieus initiatief, wat wij hebben ondersteund zodat deze stichting kon worden opgericht.

De Stichting tot Behoud van het Stoomschip heeft na anderhalf jaar moeten constateren dat deze nieuwe Stichting hierin niet is slaagt en zoals het er nu naar uitziet ook niet in zal slagen. Slechte financiële mogelijkheden bij het bedrijfsleven, fondsen etc. hebben hier zeker ook aan bij gedragen.  Per 1 juli is onze overeenkomst daarom ontbonden, en is de “Stichting Jacob Langeberg in de vaart” per direct ontbonden bij de notaris.

 

wp268cb2c7.jpg

Hopelijk is dit niet het einde?!

 

Schilderen

 

Het schilderen is een terugkerend item in dit jaarverslag. Gezien de grootte van het schip, zo’n kleine 30 meter, is het zo, dat als je aan het einde bent, je bij het begin weer kunt beginnen.

Dit jaar is er weer wat afgeschilderd. Onder andere het brugdek is wit geschilderd en een deel van de huid aan bakboordzijde is geschilderd.

Ooit was er sprake van om het brugdek weg te slijpen, om daarna het stuurhuis te laten zakken op zijn originele plek, maar voorlopig is daar van afgezien. Hoewel het een aanzien heeft, het een aardige blikvanger is, is het beter om zich op andere, belangrijke zaken te concentreren.

 

wpd441f6eb_0f.jpg wp004b8135_0f.jpg

wp3a304489.jpg

 

Botenboek

 

Ik heb een begin gemaakt met het ‘boek der boeken’, een algemeen boek over de huidige staat van het schip. Daarin moet alles beschreven worden, tot in detail van de huidige staat waarin het schip zich bevindt.

Belangrijk voor de toekomst, dat men niet alleen weet wat er gedaan is, maar ook wat er onder die plaat zit die er opgelast is.

Dit kost nogal veel werk. Verder moet er een begin gemaakt worden met de apparaten- of machineboeken. Elk apparaat of machine moet een boekwerk hebben met een beschrijving van het apparaat, het onderhoud en eventueel ook de contracten die er voor zijn afgesloten. Belangrijk vooral is om te weten wat er gedaan is; niet getekend is immers niet gedaan.

 

wp005f22c2_0f.jpg

 

Verkorte werkopgave van het gedane werk en de toekomst

 

wp522c624b.jpg

Medewerkers die aan boord hebben gewerkt in 2014:

 

Ben Vonk

Cor Blok

Joop Vonk

 

Zaandijk, 04 April 2015

© Ben Vonk

 

Dit jaarverslag is een verkorte weergave van werkzaamheden, projecten en gebeurtenissen die gebeurd zijn aan boord van s.slb. Jacob Langeberg.

Dit jaarverslag is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, de schrijver is  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie

Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie in dit jaarverslag is onder voorbehoud van druk-, zetfouten.

 

 

wp6de8a880.png

Klik op de knop van het jaartal voor oudere jaarverslagen

wpd6c6a3bd.png
wp3129be24.png
wp9d53fa98.png
wp3856383a.png